INTERNKONTROLL MALERVi i hmskursforledere.no tilbyr et komplett internkontrollsystem. Dette koster kr 990,- eks.mva. Dersom du bestiller det samtidig som du bestiller kursbevis, får du det for kun kr 490,- eks.mva. Du kan lese mer om internkontroll her. Kort fortalt er internkontrollforskriften (fullt navn: forskrift om systematisk helse,- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter) en forskrift som har som mål å fremme forbedringsarbeid innen HMS. Forskriften pålegger virksomheter å innføre og utøve internkontroll, definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav.

Her er en oversikt over internkontrollmalene du kan få tilgang til fra hmskursforledere.no.

Hvordan komme i gang med HMS arbeidet
Om bedriften
Mål for HMS arbeidet i bedriften
Handlingsplan
Kartlegging og risikoanalyse
Rutiner
Avtaler og telefonliste
Lover og forskrifter
Dokumentasjon
Gjennomgang og vedlikehold av internkontroll
Avtale om at det ikke etableres verneombud i bedriften
Bedriftens medarbeidere
Branninstruks
Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet
El-kontroll
Handlingsplan
Introduksjonsprogram for nyansatte
Medarbeidersamtale
Momenter som bør vurderes som en del av risikovurdering
Pårørende til bedriftens medarbeidere
Sjekkliste for årlig gjennomgang av HMS systemet
Sjekkliste vernerunde
Skjema for risikoanalyse