Ta testen

Kunnskapstesten kommer du til etter HMS kurset er gjennomført. Du kan også gå direkte til testen dersom du har bladd deg gjennom kurset vårt tidligere. Testen består av spørsmål fra temaer som er gjennomgått i kurset. Testen skal sikre at du har tilegnet deg nødvendig kunnskap for å bestille ditt kursbevis.